Vorming : Met Lou aan de slag in de kleuterklas

Het Huis van Lou en alle andere Lou-materialen worden ontwikkeld door een team van onderwijsspecialisten en –enthousiastelingen, elk met een specifieke expertise (diversiteit, taal, onderwijsvernieuwing, …). Door deze samenwerking zijn de Lou-materialen didactisch bijzonder rijk op uiteenlopende domeinen.

Om leerkrachten de kans te geven om deze rijkdom ten volle te benutten, biedt het onderwijsteam van çavaria teamgerichte vormingen over Lou. Daarin bestuderen we de vernieuwende visie van waaruit Lou wordt ontwikkeld. Deelnemers maken kennis met de Lou-materialen en de mogelijkheden ervan voor de klas. Daarnaast kan ook worden uitgezoomd naar gender- en diversiteitbewust onderwijs in een breder kader. De nadruk ligt steeds op de praktijk: Hoe geven we in de kleuterklas les over diversiteit, zowel impliciet als expliciet? Hoe gaan we over diversiteitsthema’s in gesprek met kleuters? En met ouders? En in een superdiverse schoolcontext?

Alle vormingen van çavaria zijn op maat, dus precieze inhoud en duur zijn steeds bespreekbaar.

Voor wie? Iedereen die werkt in het kleuteronderwijs. De vormingen zijn teamgericht.

Duur? Minimaal anderhalf à twee uur. Vormingen van drie uur of een hele dag bieden een pak meer kans tot interactie.

‘Speeddate’ Çavaria beschikt over een ‘speeddate’-versie van Lou, een leuke en nuttige werkvorm om kennis te maken met alle Lou-materialen en de mogelijkheden ervan in de klas. Deze werkvorm (als deel van de vorming) vereist wel een voldoende grote ruimte en 10 à 25 tafels om alle materiaal uit te stallen.

Ook voor het lager onderwijs? Deze vorming kan ook gegeven worden in een variant voor de hele basisschool. Een gedeelte van de vorming verloopt dan gesplitst: terwijl de kleuterleerkrachten verder Lou ontdekken, hebben we het met de leerkrachten van de lagere school over hoe zij in hun klas les kunnen geven over diversiteit.

Prijs? Dankzij ondersteuning vanuit de overheid, is de prijs van deze vormingen erg laag. Meer info via mail of telefoon.

Info en boekingen Contacteer het onderwijsteam van çavaria: [email protected] 09/223 69 29