Spel- en interactiekansen

 

Tips voor gebruik

Het Huis van Lou biedt tal van spel- en ontwikkelingskansen. Door ermee aan de slag te gaan, ontdekken jij en je kinderen voortdurend nieuwe mogelijkheden. We zetten je alvast op weg met enkele losse ideeën.

De speelset aanbrengen

In plaats van alle elementen vooraf te bestickeren, kan je dit met de kinderen doen. Zij kunnen mee op zoek gaan naar welke sticker op welk element hoort. Tegelijk oefen je begrippen als voor- en achterkant. 
       

Gooi bij het bestickeren de namen van de personages niet weg. Je kan ze op de onderkant van het voetje van het bijhorende personage kleven. Een kans voor ontluikende geletterdheid!
 

Je kan alle elementen van het pakket samen aanbrengen, maar ook het omgekeerde is mogelijk: vertrek vanuit enkele personages en andere elementen en verrijk gaandeweg. Of misschien heb je wel een thema waarin het past om het materiaal ruimte per ruimte aan te brengen: de badkamer, de keuken, …

Een mogelijkheid is het aanbrengen van de speelset vanuit de Lou-boeken of de prentenset ‘diverse gezinnen’ die in het pakket bij het boek Lou op weg naar school zit . De kinderen kunnen op zoek gaan naar welke personages in welke boeken voorkomen, wat meteen een stevige oefening in visuele discriminatie is.

Het huis van …

Je kan elk kind met het materiaal uit het Huis van Lou de eigen thuissituatie laten nabouwen. De talig rijkste manier om dit te doen is met individuele begeleiding, zodat alle elementen kunnen overlopen en benoemd worden. Uit de personages kan een kind diegene pikken die het meest lijken op de mensen in het eigen gezin.

         

Door van elk van deze thuissituaties een foto te nemen, kan je een fotoboek of –muur maken van de thuis van elk kind. Deze foto’s kan je gebruiken om met de kinderen in gesprek te gaan over verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende thuissituaties. De kinderen kunnen ook de thuissituatie van andere kinderen nabouwen.

Mensen in alle maten en vormen

Je kan op verschillende manieren ‘Wie is het?’ spelen met de personages uit de speelset. Een mogelijkheid is dat je foto’s neemt van alle personages apart. In een spel per twee, kiest één kind een foto, zonder die aan de ander te tonen. Dat andere kind heeft voor zich alle personages uit de speelset en stelt vragen (bv.: Heeft het kind zwart haar? Draagt het kind een kleedje?). Wanneer het antwoord ‘nee’ is, kan het kind personages uit de speelset plat leggen of in een doosje doen, tot er maar eentje over is. Is het overblijvende personage datgene dat op de foto staat?

Indien je over twee speelsets beschikt, kan je ‘Wie is het?’ spelen zoals in het orginele spel. De kinderen stellen om de beurt een vraag en trachten zo snel mogelijk te achterhalen welk personage de tegenspeler apart heeft geplaatst.

Door de speelset te combineren met materiaal uit de educatieve pakketten die bij de Lou-boeken horen, creëer je nog een pak mogelijkheden. Zo kan je bv. de zoekplaten van activiteit 9 ‘Verstopt’ uit het pakket bij Lou in het herfstbos, combineren met de verschillende personages van de speelset i.p.v. de gezinsprenten. Een ander voorbeeld: Combineer bijlage 0.2 uit hetzelfde pakket (achtergrond bos) met wat echte bosmaterialen en de personages uit de speelset. Zo heb je meteen een stukje krachtige leeromgeving! Ook het gezelschapsspel bij Lou in het herfstbos (activiteiten 1 en 6) bieden combinatiemogelijkheden.

        

Sorteren, ordenen, tellen, …

De personages van de speelset kunnen op ontzettend veel manieren gesorteerd of geordend worden. Je kan differentiëren door meer of minder personages aan te bieden. Een aantal mogelijkheden: van klein naar groot, van jong naar oud, in de categorieën baby, kind en volwassene, op basis van kledij, ...
      

De telmogelijkheden zijn navenant. Hoeveel baby’s zijn er? Hoeveel mensen hebben een blauw kledingstuk aan? Je kan hierin ook sterk differentiëren. Moeilijkere varianten zijn bv.: Hoeveel kinderen hebben een blauw kledingstuk aan? Hoeveel kinderen kinderen met zwart haar hebben een blauw kledingstuk aan?

Wanneer je de personages laat ordenen, heb je de kans om te werken rond allerlei begrippen: eerste, middelste, laatste, jongste, oudste, grootste, ver, dichtbij, naast, …
    

Door foto’s te maken van situaties met materiaal uit de speelset, kan je de kinderen allerlei opdrachten rond ruimtelijke ordening geven. Ze kunnen bv. de foto exact nabouwen. Een moeilijkere variant voor sterkere kleuters is dat een kleuter beschrijft welke elementen van de speelset op de foto te zien zijn en hoe ze geordend moeten worden. Een klasgenoot bouwt na. De oefenmogelijkheden voor allerlei begrippen liggen voor het grijpen: voor, achter, naast, links/rechts van, op, tussen, …
    

     

     

Speel mee!

Het Huis van Lou biedt erg veel kansen, nog meer in combinatie met de andere Lou-materialen. Jij als leerkracht maakt echter het verschil door doelgericht, interactief te begeleiden en het spel (mee) richting te geven. Speel mee!

In situaties waarin je kinderen zich misschien niet meteen (helemaal) kunnen inleven, is jouw inbreng van groot belang. Zo hoort Cyriel misschien niet dat hij aan tafel wordt geroepen. Net zoals Tom niet ‘ziet’ waar die naartoe gaat en Lander niet zomaar even de trap kan nemen.

Jouw leuke idee!

We zijn erg benieuwd naar wat jij allemaal met het Huis van Lou uitspookt. Heb jij een fijn idee, dan vernemen we dat graag. Mogelijk plaatsen we het dan meteen online of nemen we het op in een volgende versie van deze bundel. Mail je idee, liefst met een foto die we mogen publiceren, naar [email protected] .

Meer material rond diversiteit vind je via deze link achter het logo.